วันเสาร์, 1 ตุลาคม 2565
12 สิงหาคม
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สภาการศึกษา
homeslide-00
previous arrow
next arrow

หมวดหมู่ข่าว

เรื่องเด่นวันนี้

รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้” ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบของรางวัลสลากกาชาดจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565
ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 7/2565
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560
ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 (ประเทศไทย)
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 2560 เพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
ประกาศ กศจ.ปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565
ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่ของคณะผู้ประเมินอิสระในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
การบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4
โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรม “เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก”
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1)
ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสพฐ. , สอศ. และ กศน.
สทศ. ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษา N-NET ครั้งที่ 1/2565
ย้ายและแต่งตั้ง ผอ.สพท.
ว22/2565 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA
“ตรีนุช” มอบ สพฐ.-สอศ. สอนเด็กทั่วประเทศทำ CPR
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ “แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่”
ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “เสมาภักดิ์ รักษ์ชายแดนใต้”
คุรุสภาประกาศผลการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2565 “ระดับประเทศ”
ข่าวประชาสัมพันธ์คุรุสภา ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ

 

 

สถิติตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 2564