ถวายพระพร

ถวายพระพร

หมวดหมู่ข่าว

เรื่องเด่นวันนี้

ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ร่วมเป็นเกียรติโครงการจัดหน่วยบริการ “จังหวัดเคลื่อนที่”
กิจกรรม “GIVEN N TAKE : ให้ใจได้รักคืน”
การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
ว13 หลักเกณฑ์และวิธีกโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ว12 หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ราชกิจจานุเบกษา 23 มีนาคม 2566 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกฯ แต่งตั้ง รองปลัด ศธ. และประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ 3 ราย
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566
ประกาศผลสอบ ภาค ก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ.2566
ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2566

อินโฟกราฟฟิกประชาสัมพันธ์

 

 

สถิติตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 2564