วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตรวจติดตามงานด้านการพัฒนาและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจตรวจติดตามงานด้านการพัฒนาและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา เมื่อวันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564