วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางนลินภัสร์ จิรารวีวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ประธานที่ประชุมฯ เพื่อหาแนวทาง และวางแผนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมธราดล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี