วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดปัตตานี (ศปก.จ.ปัตตานี)

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางนลินภัสร์ จิรารวีวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดปัตตานี (ศปก.จ.ปัตตานี) นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานที่ประชุมฯ ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี