วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดปัตตานี (ศปก.จ.ปัตตานี) ครั้งที่ 6

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายนันท์ สังข์ชุม รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางนลินภัสร์ จิรารวีวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และนายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดปัตตานี (ศปก.จ.ปัตตานี) ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานที่ประชุมฯ ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี