วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564

รองผู้ว่าฯปัตตานี นำทัพทีมปัตตานี ประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564
********************
👉วันนี้ (21 ธค 64) นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำทัพทีมปัตตานี ประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
👉โดยในวันนี้ รองผู้ว่าฯปัตตานี พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี แรงงานจังหวัดปัตตานี ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นำเสนอประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ได้แก่ จังหวัดปัตตานี (กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1)
👉 จากนั้น รองผู้ว่าฯปัตตานี นำคณะ ร่วมเป็นกำลังใจในการนำเสนอประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน กลุ่มดีเด่น ได้แก่ ชุมชนบ้านปาแดปาลัส อำเภอทุ่งยางแดง
👉ร่วมเป็นกำลังใจในการนำเสนอประเภท TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ของอำเภอทุ่งยางแดง และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด
👉และในเวลา เวลา 18.00 น. รองผู้ว่าฯปัตตานี ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และถวายปีนพญาตานีจำลอง ในโอกาสเสด็จเยี่ยมชมบูธนิทรรศการจังหวัดปัตตานี ….
📸จันจิรา บัวน้อย : ข่าว : ภาพ

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา