วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564

รองผู้ว่าฯปัตตานี นำทัพทีมปัตตานี ประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564
********************
👉วันนี้ (21 ธค 64) นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำทัพทีมปัตตานี ประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
👉โดยในวันนี้ รองผู้ว่าฯปัตตานี พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี แรงงานจังหวัดปัตตานี ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นำเสนอประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ได้แก่ จังหวัดปัตตานี (กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1)
👉 จากนั้น รองผู้ว่าฯปัตตานี นำคณะ ร่วมเป็นกำลังใจในการนำเสนอประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน กลุ่มดีเด่น ได้แก่ ชุมชนบ้านปาแดปาลัส อำเภอทุ่งยางแดง
👉ร่วมเป็นกำลังใจในการนำเสนอประเภท TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ของอำเภอทุ่งยางแดง และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด
👉และในเวลา เวลา 18.00 น. รองผู้ว่าฯปัตตานี ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และถวายปีนพญาตานีจำลอง ในโอกาสเสด็จเยี่ยมชมบูธนิทรรศการจังหวัดปัตตานี ….
📸จันจิรา บัวน้อย : ข่าว : ภาพ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานโครงการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2565
ร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง
ร่วมประชุมระดับชาติเพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับการพลิกโฉมการศึกษา (Transforming Education) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (ระบบ ZOOM)
ศธจ.ปัตตานี ร่วม กิจกรรมจัดหางาน “เขียนชีวิตหน้าต่อไปด้วยมือตัวเอง”
ศธจ.ปัตตานี ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7
ศธจ.ปัตตานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ด้านการควบคุมการแพร่ระบาด ครั้งที่ 21/2565