วันจันทร์, 17 มกราคม 2565

ประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564

รองผู้ว่าฯปัตตานี นำทัพทีมปัตตานี ประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564
********************
👉วันนี้ (21 ธค 64) นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำทัพทีมปัตตานี ประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม 2564 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
👉โดยในวันนี้ รองผู้ว่าฯปัตตานี พร้อมด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี แรงงานจังหวัดปัตตานี ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นำเสนอประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ได้แก่ จังหวัดปัตตานี (กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1)
👉 จากนั้น รองผู้ว่าฯปัตตานี นำคณะ ร่วมเป็นกำลังใจในการนำเสนอประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน กลุ่มดีเด่น ได้แก่ ชุมชนบ้านปาแดปาลัส อำเภอทุ่งยางแดง
👉ร่วมเป็นกำลังใจในการนำเสนอประเภท TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ของอำเภอทุ่งยางแดง และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด
👉และในเวลา เวลา 18.00 น. รองผู้ว่าฯปัตตานี ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และถวายปีนพญาตานีจำลอง ในโอกาสเสด็จเยี่ยมชมบูธนิทรรศการจังหวัดปัตตานี ….
📸จันจิรา บัวน้อย : ข่าว : ภาพ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ผ่านทางสื่อระบบออนไลน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำนักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 13 เข้าเฝ้าฯ และรับพระราชทานทุนการศึกษา ม.ท.ศ.
ประชุมชี้แจง และติดตามผลการรับบริการวัคซีนของสถานศึกษาทุกสังกัด ณ ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ
ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 39/2564
ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดปัตตานี
ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน งาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE” ประจำปี 2564