วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 12/2564

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายนันท์ สังข์ชุม รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้นางนลินภัสร์ จิรารวีวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 12/2564 โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานที่ประชุมฯ ณ ห้องประชุมพญาตานี ศาลากลางจังหวัดปัตตานี