วันจันทร์, 17 มกราคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำนักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 13 เข้าเฝ้าฯ และรับพระราชทานทุนการศึกษา ม.ท.ศ.

เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำนักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 13 เข้าเฝ้าฯ และรับพระราชทานทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คน ดังนี้ 1. นางสาวฟาเดีย เหลาะเหม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเดชะปัตนยานุกูล 2. นางสาวสิราลักษณ์ เจ๊ะมุ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี นอกจากนี้ จังหวัดปัตตานี ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนฯ ดีเด่น รุ่นที่ 10 ได้เข้าเฝ้าฯ และรับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ จำนวน 1 คน คือ นายมูฮัมหมัดบุคอรี นิและ ชั้นปีที่ 1 คณแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ขอบคุณข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : อัสรีย์ อัสมะแอ
ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล
แหล่งที่มา : สวท.ปัตตานี

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ผ่านทางสื่อระบบออนไลน์
ประชุมชี้แจง และติดตามผลการรับบริการวัคซีนของสถานศึกษาทุกสังกัด ณ ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ
ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 39/2564
ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดปัตตานี
ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน งาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE” ประจำปี 2564
ประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2564