วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ร่วมเป็นคณะกรรมการระดับอำเภอยะหริ่งในการลงพื้นที่ประเมินความพร้อมเปิดเรียน On-Site

วันที่ 27 มกราคม 2565 ฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากนายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการระดับอำเภอยะหริ่งในการลงพื้นที่ประเมินความพร้อมเปิดเรียน On-Site ณ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี และโรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม อ.ยะหริ่ง โดยมีนายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง เป็นประธานพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่