วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 12/2565

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายสะอาลูวี อิสสมะแอ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 12/2565 โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องพญาตานี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรม: