วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ด้านการเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการผ่อนคลาย ครั้งที่ 10/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 19.30 น. ดร.ศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายกลุ่มพัฒนาการศึกษา โดยนางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ด้านการเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการผ่อนคลาย ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมหาดตะโละกาโปร์ ชั้น 4 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมีนายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องสำคัญคือ 1) การขออนุญาตจัดการแข่งขันกีฬาชายแดนใต้ (หาดวาสุกรีเกมส์) ณ หาดวาสุกรีอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 27-27 มีนาคม 2565 (จัดโดย สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี) และ 2) การขออนุญาตให้เปิดบริการร้านเกม

ภาพกิจกรรม:
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ด้านการเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการผ่อนคลาย ครั้งที่ 10/2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา