วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานศึกษาการภาค 7 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ภาพกิจกรรม: