วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ร่วมประชุมการประสานราชการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาผู้เรียนยึดมั่นศาสนาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีมอบหมายให้ นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และนางนันทิยา ดาราแม ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าร่วมประชุมการประสานราชการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาผู้เรียนยึดมั่นศาสนาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมแหลมตาชี อาคาร 3 ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม

ภาพกิจกรรม:
QR Code หน้านี้ :
QR:  ร่วมประชุมการประสานราชการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาผู้เรียนยึดมั่นศาสนาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ