วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายศักด์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายนางนลินภัสร์ จิรารวีวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุมศรีนครา ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรม: