วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ลงพื้นที่ศึกษาดูงานร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ EF

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลงพื้นที่ศึกษาดูงานร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ EF ณ โรงเรียนบ้านยูโย การศึกษาดูในงานในครั้งนี้มี แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญฯ

ภาพกิจกรรม:
QR Code หน้านี้ :
QR:  ลงพื้นที่ศึกษาดูงานร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ EF
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมงานในพิธีปล่อยสัตว์น้ำ และกิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ 2567
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรฟาร์มเกษตรอัจฉริยะขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม “เยาวชนศรชล.คนรักษ์ทะเล”
ประชุม “ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการนิเทศแบบเสริมพลัง”
กิจกรรมถอดบทเรียน “การพัฒนากลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2”