วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2567

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองคัดเลือกนักเรียนทุน ม.ท.ศ.ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการคัดเลือก คัดสรร ผู้ขอรับพระราชทานทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด ปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองคัดเลือกนักเรียนทุน ม.ท.ศ.ประจำปี 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การประชุมเวทีนโยบายระดับสูง : ทิศทางการพัฒนาทักษะทนชีวิตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ร่วมตรวจสถานบริการที่ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี 2567
ร่วมโครงการประชุมและรับมอบเข็มกรรมการสงเคราะห์ฯ จังหวัดปัตตานี
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการแกปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา (Thailand Zero Dropout)
ศึกษาตานีประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดปัดตานี “ภาษามลายู อักษรยาวี