วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อชี้แจงรายละเอียดและและเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานศึกษาธิกรจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งมีวาระเพื่อพิจารณาในประเด็นการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) ประเด็นการประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) และเพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ โดยมีบุคลากรในสังกัดที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเข้าร่วมการประชุม จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมสำนักงาน ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2566 (งวดที่ 1)
กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
ประชุมการตรวจนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ
ร่วมเป็นเกียรติ “โครงการ 80 ปี เจ้าชายน้อยสัญจร” รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานพิธีเปิด
ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2566