วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกนักเรียนทุน ม.ท.ศ. ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการคัดเลือก คัดสรรผู้ขอรับพระราชทานทุนโครงการทุนการศึกษา พระราชทาน ม.ท.ศ. ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด ปี 2565 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับสถานศึกษา จำนวน 9 ราย นำเสนอข้อมูลพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกนักเรียนทุน ม.ท.ศ. ครั้งที่ 2/2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา