วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) เยี่ยมบ้านนักเรียนผู้เสนอขอรับทุน

วันที่ 17 เมษายน 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นางมาเรียม ยะสะแต ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา นางซัลวานา หะยีเยะ นางสาวปาณิสรา อินทศิริ นายอันวา สะอุ และนางสาวเมตตา นาคพันธ์ นำคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทานภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”(ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด ปี 2565 เข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนผู้เสนอขอรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการนำคณะกรรมการเพื่อตรวจเยี่ยมนักเรียน

ภาพกิจกรรม:
QR Code หน้านี้ :
QR:  คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) เยี่ยมบ้านนักเรียนผู้เสนอขอรับทุน
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่ากันสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2
การประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ครัังที่ 11/2566
ศึกษาฯ ตานี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา