วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ด้านการเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการผ่อนคลาย ครั้งที่ 13/2565

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ด้านการเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการผ่อนคลาย ครั้งที่ 13/2565 ณ ห้องประชุมหาดตะโละกาโปร์ อาคาร 3 ชั้น 4 ศาลากลาง โดยมี นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม

ภาพกิจกรรม:
– – –