วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรม:
– – –