วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องพญาตานี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรม: