วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานาการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางอภิญญา  แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานาการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี  โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม

ภาพกิจกรรม:
– – –