วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ร่วมประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ ภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของ ภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2565 โดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม

ภาพกิจกรรม:
– – –