วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 19

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565และคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรม:
– – –