วันศุกร์, 30 กันยายน 2565

ศธจ.ปัตตานีร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ พ.ศ.2565 และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดปัตตานี ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้โกงกางชนิดใหญ่ จำนวน 3,500 กล้า ณ บริเวณแนวหลังไม้ไผ่ดักตะกอนชะลอคลื่น หมู่ที่ 2 ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

– – –
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมหารือการเตรียมจัดงานแสดงมุทิตาจิต ประจำปี 2565
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและมอบเกียรติบัตรการจัดนิทรรศการในการแสดงสินค้าศิลปวัฒนธรรมและงานประจำปี จังหวัดปัตตานี วิถีใหม่ ประจำปี 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการกำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการรายบุคคล
ศธจ.ปัตตานี ประชุมการจัดนิทรรศการในงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565
ศธจ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ.2565
ศธจ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญพระพุทธศาสนา เนื่องในวัน “อาสาฬหบูชา – เทศกาลเข้าพรรษา”