วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และนางนุร์ยาตี บูงอสายู นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรม:
– – –