วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จ.ปัตตานี ครั้งที่ 20/2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จ.ปัตตานี ครั้งที่ 20/2565 และคณะกรรมการดำเนินการในเชิงป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมพญาตานี อาคาร 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุม

ภาพกิจกรรม:
– – –