วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วยรางวัลคุรุสภา มีผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 2 คน และรางวัลคุรุสดุดีมีผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 18 คน โดยมีคณะกรรมการ จำนวน 13 คน ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือก ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

– – –

QR Code หน้านี้ :
QR:  การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 จังหวัดปัตตานี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ ครั้งที่ ๑๔
พิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช”
กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566