วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

การพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ซึ่งแบ่งรางวัลออกเป็น 7 ประเภท มีผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 12 ราย โดยคณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกให้เหลือประเภทละ 1 ราย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

– – –
QR Code หน้านี้ :
QR:  การพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
พิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ ครั้งที่ ๑๔
พิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นราชกุศล เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช”
กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566