วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ใน จชต.

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายสะอาลูวี อิสสมะแอ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และนางอานิซะห์ ประจัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ใน จชต. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1 โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม

ภาพกิจกรรม:
– – –