วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โดยมี ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ โยธี ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานในการประชุม

ภาพกิจกรรม:
– – –