วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

การประชุม กศจ.ปัตตานี ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยนางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ประธานร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จำนวน 6 คน ได้แก่ นายตติยะ ฉิมพาลี นายจำนงค์ ศรีจันทร์ นายหัสธรรม จินดารัตน์ นายประภาส เพ็ชรไทยพงค์ นายอำนวย จันทร์แก้ว และนายอภิชาติ อับดุลเล๊าะ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี