วันเสาร์, 18 พฤษภาคม 2567

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ โรงแรมเซาเทรินวิว อ.เมือง จ.ปัตตานีโดยมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านการศึกษา เป็นประธานในการพิธี

ภาพกิจกรรม:
– – –