วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จ.ปัตตานี ครั้งที่ 22/2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมาย นางอภิญญา แพทย์ศรี ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จ.ปัตตานี ครั้งที่ 22/2565 ณ ห้องประชุมพญาตานี อาคาร 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุม

ภาพกิจกรรม: