วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินประจำจังหวัด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินประจำจังหวัด ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังวหัดปัตตานี โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุม

ภาพกิจกรรม: