วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

จัดประชุมชี้แจงการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ที่ปรับหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ตามมาตรา 25 วรรคสี่ จำนวน 15 โรงเรียน โดยมีศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 – 3 และนักวิชาการศึกษาสังกัด สช.ปัตตานี รวมทั้งครูวิชาการ/ ครูที่รับผิดชอบการปรับหลักสูตรสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อปฏิบัติการตรวจสอบตามเครื่องมือและเกณฑ์สำหรับการกลั่นกรองหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

QR Code หน้านี้ :
QR:  จัดประชุมชี้แจงการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม “บอกข่าวเล่าเรื่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2567” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet
ข้อมูลผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 สังกัด สช. และ สังกัด อปท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาบีที่ 3 ศูนย์สอบ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.3 สังกัดสช. และ สังกัด อปท.
ข้อมูลผู้เข้าสอบการทตสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2566
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ชุดที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566