วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

จัดประชุมชี้แจงการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี สำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี ที่ปรับหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ตามมาตรา 25 วรรคสี่ จำนวน 15 โรงเรียน โดยมีศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 – 3 และนักวิชาการศึกษาสังกัด สช.ปัตตานี รวมทั้งครูวิชาการ/ ครูที่รับผิดชอบการปรับหลักสูตรสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อปฏิบัติการตรวจสอบตามเครื่องมือและเกณฑ์สำหรับการกลั่นกรองหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

QR Code หน้านี้ :
QR:  จัดประชุมชี้แจงการตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดปัตตานี
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ร่วมงานในพิธีปล่อยสัตว์น้ำ และกิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ 2567
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรฟาร์มเกษตรอัจฉริยะขั้นพื้นฐาน
กิจกรรม “เยาวชนศรชล.คนรักษ์ทะเล”
ประชุม “ติดตามผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการนิเทศแบบเสริมพลัง”
กิจกรรมถอดบทเรียน “การพัฒนากลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2”