วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางประภา บุญหลวง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมีนายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน ซึ่งในปีการศึกษา 2565 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ขอความร่วมมือจัดส่งทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ให้เยาวชนผ่านทางจังหวัด สำหรับจังหวัดปัตตานี มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ขอรับทุนต่อเนื่อง จำนวน 9 คน ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ปีการศึกษา 2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567
นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)สานพลัง ร่วมแบ่งปันสู่สังคม