วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ร่วมเป็นเกียรติพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรม: