วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การจัดการเรียนรู้

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางมาเรียม ยะสะแต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การจัดการเรียนรู้ ณ อาคาร 51c คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องประชุม 4 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565

ภาพกิจกรรม:
QR Code หน้านี้ :
QR:  พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การจัดการเรียนรู้