วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ร่วมประชุมการจัดงานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรม และงานประจำปีจังหวัดปัตตานี

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมการจัดงานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรม และงานประจำปีจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุม