วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลื่อน “ทะเลและมหาสมุทร”

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน เรื่องทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในพื้นที่นำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

QR Code หน้านี้ :
QR:  ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลื่อน “ทะเลและมหาสมุทร”