วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ร่วมต้อนรับองคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มุลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มุลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี