วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

การประชุมการจัดนิทรรศการ ในงานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรม จ.ปัตตานี

เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมการจัดนิทรรศการ ในงานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรม และงานประจำปีจังหวัดปัตตานี วิถีใหม่ ประจำปี 2565 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-21 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมหารือและกำหนดแนวทางการจัดนิทรรศการ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี