วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ศธจ.ปัตตานี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุม