วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

ศธจ.ปัตตานี ร่วมต้อนรับหม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ (ปนัดดาในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ) และ คณะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านกูวิง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายอันวา สะอุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมต้อนรับหม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ (ปนัดดาในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ) และคณะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านกูวิง หมู่ 5 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมีส่วนราชการและผู้นำทัองที่ท้องถิ่นให้การต้อนรับ

QR Code หน้านี้ :
QR:  ศธจ.ปัตตานี ร่วมต้อนรับหม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ (ปนัดดาในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ) และ คณะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านกูวิง
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การคัดเลือกนักเรียนผู้เสนอขอรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2567 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ)”
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10
อบรมพัฒนารูปแบบสารสนเทศในการสื่อสารและสร้างความรอบรู้ ด้านการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Literacy)
ศธจ.ตานี ร่วมกับ ป.ป.ช.ปัตตานี ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบการดำเนินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567