วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

ศธจ.ปัตตานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”

20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี (TK PARK PATTNI ) ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน ” ระดับจังหวัด ระหว่าง จังหวัดปัตตานี กับ หน่วยงานทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย จำนวน 20 หน่วยงาน เพื่อแสดงถึงเจตนารมย์และความตั้งใจจริงในการดำเนินการการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” จังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย

 1. จังหวัดปัตตานี
 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
 3. กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี
 4. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานี
 5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
 7. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
 8. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
 9. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี
 10. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี
 11. สำนักงานท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดปัตตานี
 12. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1,เขต2,เขต3
 13. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
 14. สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี
 15. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี
 16. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
 17. ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปัตตานี
 18. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 40 จังหวัดปัตตานี

จากนั้น รองผู้ว่าฯปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานระดับจังหวัดและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” จังหวัดปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR: ศธจ.ปัตตานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567
นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)สานพลัง ร่วมแบ่งปันสู่สังคม