วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ศธจ.ปัตตานี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานระดับจังหวัด ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 2 และ 3 ผอ.สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาทั้ง 8 วิทยาลัย ผอ.กศน. ปัตตานี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  ศธจ.ปัตตานี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567
นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ (Thailand Zero Dropout)
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โครงการ CSR (Corporate Social Responsibility)สานพลัง ร่วมแบ่งปันสู่สังคม