วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

รองผู้ว่าฯ ปัตตานี นำทีม TO BE NUMBER ONE จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2565 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำทีมชมรม TO BE NUMBER ONE จากจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 น. ทีมผู้บริหารจังหวัดปัตตานี นำเสนอผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทจังหวัด กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ประกอบด้วย

  • ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
  • นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
  • นายศักดิ์จิต มาศจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
  • นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯปัตตานี แรงงานจังหวัดปัตตานี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และผู้ร่วมกิจกรรม ร่วมเป็นกำลังใจตัวแทนจากจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย

🔵 ผู้นำเสนอประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษากลุ่มต้นแบบระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนดรุณศาสตร์วิทยา
🔵 การแสดงประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE โดย ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และ นักเรียนโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี
🔵 ผู้นำเสนอประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน กลุ่มดีเด่น ได้แก่ ชุมชนบ้านปาแดปาลัส อำเภอทุ่งยางแดง
🔵 ผู้นำเสนอประเภท อำเภอ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ได้แก่ อำเภอทุ่งยางแดง
🔵 ผู้นำเสนอประเภทสถานประกอบการ กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ได้แก่ บริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี

ที่มาภาพข่าว facebook.com