วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

ศธจ.ปัตตานี ประชุมการจัดนิทรรศการในงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 นางอภิญญา แพทย์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมการจัดนิทรรศการในงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาในจัวหวัดปัตตานี ที่ร่วมจัดนิทรรศการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

QR Code หน้านี้ :
QR:  ศธจ.ปัตตานี ประชุมการจัดนิทรรศการในงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2565